Asbest in je dak, en nu?

firefighters-756828_1920

Asbest is al enige tijd niet meer toegestaan in Nederland. Maar het kan voorkomen in oude woningen dat er nog asbestisolatie of asbestcement aanwezig is. In Nederland zijn vanaf 2024 de asbesthoudende daken verboden. Dit verbod geldt voor asbestdaken welke in contact zijn en staan met de buitenlucht, denk bijvoorbeeld aan golfplaten. Deze kunnen namelijk gaan verweren door de verschillende weersinvloeden en daardoor kunnen er gevaarlijke asbestdeeltjes vrijkomen. Wanneer je in het bezit bent van asbest in je dak ben je hier zelf verantwoordelijk voor. Ook voor het verwijden van de asbest in je dak ben je zelf verantwoordelijk. Laat daarom ook wanneer u twijfelt of er asbest aanwezig is op uw dak een professioneel asbest bedrijf hiernaar kijken. Wanneer er asbest wordt geconstateerd kunt u zelf actie gaan ondernemen om dit te verwijderen.

Moet het weg of kan het blijven zitten?

Doormiddel van een laboratoriumonderzoek kan er aangegeven worden of er asbest in het dak aanwezig is. Er zijn verschillende aanwijzingen voor het vinden van asbest. Dit komt het meest voor op de volgende plaatsen zoals brandwerend materiaal bij de cv ketel, golfplaten daken, rookkanalen, in het dakbeschot en onder een vinylvloerbedekking. Wanneer de asbest in een vaste vorm wordt gevonden is er niet veel aan de hand. Maar bij de daken waarbij schadelijke asbest wordt gevonden is dit voor de volksgezondheid een gevaar. Vanwege dit gevaar heeft de overheid het besluit genomen dat vanaf 2024 daken waarbij asbest is ontdekt dat in direct contact staat met de buitenlucht verplicht verwijderd dient te worden. Het gaat daarbij om dakleien en golfplaten daken. Dakbeschot valt niet hieronder.

Zelf doen of laten doen?

In golfplaten zit over het algemeen vaak asbest. Het wordt nog toegestaan wanneer de golfplaten blijven liggen en er geen stof vanaf komt. Wanneer de asbest verwijderd dient te worden moet dit erg zorgvuldig gebeuren. Als woningeigenaar heeft u de mogelijkheid om dit tot een vastgesteld aantal m2 zelf te doen. Dit kan wisselen afhankelijk van de hoeveelheid en het soort dak. Van de overheid is het toegestaan om zelf maximaal 35m2 aan asbest te verwijderen. Milieu Centraal legt op hun website uit hoe dit verwijderd kan worden. Wanneer u asbest gaat verwijderen dient er bij de gemeente een sloopmelding ingediend te worden. Dan geven zij aan welke voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden en waar het verwijderde materiaal afgevoerd moet worden. Wanneer dit uitgevoerd wordt door een professioneel bedrijf verzorgen zij dit allemaal.

Wie betaalt de asbestsanering?

Wat uw eigendom is en waarin asbest is ontdekt dienen de kosten van het verwijderen van de asbest door de eigenaar betaald te worden. Dit is redelijk logisch aangezien het uw eigendom is. Wanneer de staat voor al deze kosten zou op moeten gaan draaien wordt dit een een kostenpost die groot en onredelijk is. Zij kunnen niet voor de financiering opdraaien van alle asbest die verwijderd moet worden. Bovendien heeft u destijds zelf gekozen om eigenaar te worden van iets dat asbest betreft. Ondanks dat het toen misschien nog niet duidelijk was hoe schadelijk asbest was of dat de asbest aanwezig was. Er is dan eigenlijk ook geen uitzondering wanneer gekeken wordt naar wie de asbestsanering betaald.

Subsidie mogelijk?

Er is subsidie beschikbaar voor daken met een oppervlakte vanaf 35 vierkante meter en sinds juli 2017 is dit ook mogelijk voor kleinere daken. Deze subsidie staat vastgelegd tot en met 2019. Wanneer de sanering van uw asbestdak gaat uitbesteden bij een professioneel bedrijf is het mogelijk om subsidie aan te vragen. Wanneer je kijkt voor de sanering van een woonhuis en een gemiddeld dak is er al gauw een bedrag van 10.000 euro nodig. Volgens de subsidie waarbij 4,50 euro wordt vergoed per vierkante meter is dit bedrag niet afdoende en enkel van symbolische waarde.